TUKO naGogo VeKuSweden

20130516-100324.jpg

Author: Adina Shebeen
Publishers: Svirorist!
Copyright Protected 2013.

TUKO

Chinzwaka iwe mwana waKere
Iwe Mazvinzwa chitereresa..,

Usaita somwana akazvagwa chembere dzaenda kuseven days..,
Usaita somwana asina kusvika akangoerekana auya senyoka,,
Usaita somwana akarererwa pachoya chamai achitambisa,,mboro yababa

Usaita somwana akarumurwa nemboro achitambisa machende,,
achisvusvura uronyo,,
Mazvinzwa rega Kuita somwana akakudzwa achidya nababa Mai vachitanda nhunzi,,

Terera ini Mbuya vako iwe Mazvinzwa wazvinzwa here ?

Usaite mashave ehurombe emadzitete ako akafa asina kuroogwa nekuda kwechiuno chinotenderera kunga jenjere,,

Usahoita kunga mubhedha womuchipatara adawakwira dasva watasva zibinda mupinda bindu raSabhuku ….kuti ,,,,,rinokosora ,, ,,rinohetsura .,,rinodhota .., rinoweta,,,Harahwa ,,pwere ..runokamhina ..nemarema ……anokwirawo .TSIGA…muzukuru..!

Woregawo Kuita shavi rokurima mugwenga rekukusira mbeu paruware kwausingakohwi
shavi rechifambi rekutambira chikapa varume vevanhu ,,dikita tuku .mhata nyengu …
Beche fengu ….
Mombe dzamai ziroo( zero)

Worega kuita dapudzazemo renyika ,
pedzanyota yemadhiraivha,
gumbo rinotatamuka kunge dhandi kugara rakavhurwa ,,
dzora gumbo mzukuru…!

Iwe Mazvinzwa ndati chinzwa

rega kusazeza kukurura nhumbi pose pose zamu rako ngarisaita chisekera mapizza neapple cider ,,
beche robva raerera kunge Zambezi ,hanzi ende anochengeta heede!!!
!!panoti spero kuchengeta unopaziva??
Two piecer yeku Chicken Slicer
Kuchengetwa here muzukuru ??

Beche Rako ndarirege kudevaluer kunge Zimbabwe Dollar.
Tigoti muviri wako uri murecession nhai Mazvinzwa ,?

Iyo nyini yako ngairege kuita chakachubwi ,,dhibhi rekwaSimon nekatsiwo nembwa imomo dzichibhaguja..
Beche Rako rigoita kunge fotokopi yemachende Edunhu yeMurehwa yese
Usaite kunge muchina unostartiwa nemboro..

Koshesa muviri wako iwe Mazvinzwa
Tsiga ugowanikwawo seni mbuya vako….!!Udadise chibereko chamai vako…

Wazvinzwa here Mazvinzwa???

6 thoughts on “TUKO naGogo VeKuSweden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s